Sürdürülebilirlik


Birincil politikamız, çalışanlarımızla süreçlerimizi mükemmellik seviyesine ulaşmak için kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak geliştirmek.

Bu amaçla; müşteri memnuniyeti ve yasal gereklilikleri dikkate alarak, gerek ulusal gerekse uluslararası platformdaki taahhütlerimizi taahhüt edilen kalite, maliyet ve zaman dilimi içerisinde yerine getirmek, inşaat sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kuruluşumuzun verimliliğini sürekli arttırmak, çalışanlarımıza sürekli eğitimler ile destek olmak, organizasyon içinde sürdürülebilirlik bilinci ve etkinliğimizi arttırmak.
Copyright © 2019 | Burkay İnşaat