Şirket Profili


1994 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, birçokkonut, sanayi ve endüstriyel yapı inşaatlarını başarı ile yürüterek sektöründeönemli projelere imza atmıştır.

2000’li yıllarda kurumsal bir değişimle yapı ve taahhüt işlerini destekleyenTeknolojik Yapı Ürünleri alanında yüksek teknolojik yapı malzemelerininUluslararası projelerde uygulamasını gerçekleştirmeye başlamış ve bu alandateknoloji şirketleri ile işbirliğini her sene arttırarak devam ettirmiştir.

Modern mimarinin gereksinimlerini yüksek teknolojili ürünler ve işlemler ileçevreye duyarlı, yeşil ve yenilikçi yaklaşımlarla deneyimli kadrosu ileçözümler üretmektedir.

Şirket olarak Müşteri Memnuniyetinin ve Güveninin Merkezimiz de olduğu Kaliteve Verimliliği esas alan bir yönetim biçimi izlerken, bu hizmet anlayışınısürdürülebilir kılmak için Şirket içi yapılanmaları ve kurumsallaşmasüreçlerini de aksatmadan yürütmekteyiz.
Copyright © 2019 | Burkay İnşaat